Missie en Visie

TIMING

Het project gaat door van 22 april tot en met 10 mei 2019. 
- week 1: wat is het probleem (single use plastic, ...)
- week 2: wat zijn mogelijke oplossingen?
- week 3: kunnen we actie ondernemen? Skypegesprek met andere scholen
Er kan altijd een week overgeslagen worden, eerder of later gestart worden. Jullie kiezen zelf de frequentie: dagelijks of wekelijks 1u.

DEELNEMENDE SCHOLEN

Momenteel hebben we 70 scholen die zullen deelnemen in Vlaanderen en Nederland. Er was echter nog geen officiële bekendmaking, dus dit aantal kan nog oplopen. Ook in Wallonië gaan scholen deelnemen. De voertaal is echter Nederlands. Het project is toegankelijk voor lagere, secundaire en hogescholen. Iedereen neemt deel naar eigen kunnen en op eigen niveau.
Er wordt een platform gebouwd waarin de deelnemende leraren en scholen met mekaar in dialoog kunnen gaan en met mekaar expertise kunnen delen.

MISSIE

In dit student-gecentreerde project zou de student of leerling zelfs op zoek moeten naar feiten, leren de studenten van mekaar door te brainstormen en te discussiëren, bouwen ze prototypes, presenteren en delen ze resultaten door wekelijks een video te maken waarin ze hun bevindingen met mekaar delen. De leerkracht wordt een gids die nog steeds een goede introductie en context moet geven, maar die ook de studenten voldoende sturing geeft.
Indien deze werkwijze de leerkracht te fel uit de comfortzone haalt, mag er ook op traditionele manier lesgegeven worden. 
De video wordt geplaatst op de website http://meiplasticvrij.com. Elke leerkracht krijgt hierop een account waarmee ze zelf een video kunnen toevoegen. Hierbij kunnen jullie op mijn ondersteuning rekenen. 
De bedoeling is dat studenten niet enkel uit een handboek leren over plastic, maar ook van mekaar. Ook dat er een interactie komt tussen studenten uit diverse scholen.Tijdens de laatste week wordt een live interactie mogelijk via door Skypegesprekken met andere deelnemende scholen door te laten gaan.

CURRICULUM

Hoewel de bedoeling is dat studenten zelf dingen ontdekken, wordt er een curriculum ontwikkeld. Dit curriculum zou klaar moeten zijn begin april. Daarnaast wordt er een online document gedeeld waar iedereen bronnen in kan plaatsen.

We plannen om samen met Djapo een lessenreeks van telkens 3 lessen per doelgroep te maken:

  • Week 1: probleemstelling
  • Week 2: oplossingen
  • Week 3: acties

Per week voorzien we dus 1 les.

We kozen om per doelgroep te werken rond een specifiek deelthema van plastic. De werkvormen zullen echter ook toepasbaar zijn op andere deelthema’s:

  • Kleuteronderwijs: zwerfvuil
  • Lager onderwijs: plastic soup
  • Secundair onderwijs: microplastics

Voor het lager en het secundair onderwijs zullen we de lessenreeksen differentiëren volgens het niveau van de leerlingen (Dus een lessenreeks voor de 1e graad en een lessenreeks voor de 2e en 3e graad).

Enkele specificaties:

Bij de lessenreeks voorzien we ook de nodige achtergrondinformatie voor de leerkracht. 
Voor het kleuteronderwijs worden de lessen opgebouwd rond de figuren Gloob en Teo. 
Voor het secundair onderwijs zullen we ons niet specifiek tot één vak richten maar zullen we dit koppelen aan de VOET’en.

Timing: het project gaat door van 22 april tot en met 12 mei 2019.